ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 021-41578, 07644456920-2 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش- بازار پرديس 1 طبقه همکف - پلاک160 ------ شماره تلفن اضطراري: 02141578 مراجعه نمایید.