راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر ساري به مشهد
جمعه 9 اسفند 260,000
سه شنبه 13 اسفند 300,000
جمعه 16 اسفند 300,000
شنبه 17 اسفند 310,000
سه شنبه 20 اسفند 430,000
چهارشنبه 21 اسفند 560,000
جمعه 23 اسفند 560,000
شنبه 24 اسفند 500,000
سه شنبه 27 اسفند 500,000
چهارشنبه 28 اسفند 560,000
جمعه 1 فروردین 530,000
شنبه 2 فروردین 500,000
سه شنبه 5 فروردین 500,000
چهارشنبه 6 فروردین 460,000
جمعه 8 فروردین 500,000
شنبه 9 فروردین 500,000
سه شنبه 12 فروردین 450,000
چهارشنبه 13 فروردین 400,000
جمعه 15 فروردین 350,000
شنبه 16 فروردین 350,000
سه شنبه 19 فروردین 570,000
چهارشنبه 20 فروردین 570,000
جمعه 22 فروردین 570,000
شنبه 23 فروردین 570,000
سه شنبه 26 فروردین 570,000
چهارشنبه 27 فروردین 570,000
جمعه 29 فروردین 570,000
شنبه 30 فروردین 570,000