راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر مشهد به نجف
یکشنبه 10 مهر 3,000,000
دوشنبه 11 مهر 2,794,000
سه شنبه 12 مهر 3,500,000
جمعه 15 مهر 4,700,000
شنبه 16 مهر 4,800,000
یکشنبه 17 مهر 4,800,000
دوشنبه 18 مهر 5,500,000
سه شنبه 19 مهر 5,500,000
جمعه 22 مهر 5,800,000
شنبه 23 مهر 5,915,000
یکشنبه 24 مهر 5,915,000
دوشنبه 25 مهر 5,915,000
سه شنبه 26 مهر 5,800,000
جمعه 29 مهر 5,915,000
شنبه 30 مهر 5,915,000
یکشنبه 1 آبان 5,915,000
دوشنبه 2 آبان 5,915,000
جمعه 6 آبان 5,915,000
شنبه 7 آبان 5,915,000